TF InsightFX - шаблон joomla Видео
چهارشنبه, 27 ارديبهشت 1396 05:38
این فرآیند (Blow molding) را میتوان در فرآیندهای قالبگیری پلاستیک ها نیز طبقه بندی کرده زیرا در آن، ماده پلاستیکی داغ با اعمال فشار به بدنه یک قالب فرمدار چسبانده شده و فرم قالب را به…
منتشرشده در مقالات
چهارشنبه, 24 شهریور 1395 10:24
موارد مصرف گالن کتابی 0/5 لیتر صنعتی · مواد غیر خوراکی · مواد غذایی(نوشابه،لبنیات،اسانس ها و ...) · مواد شیمیایی · روغن های پالایش شده · نفت ، بنزین و گازوئیل · روغن های صنعتی ·…
منتشرشده در گالن
چهارشنبه, 24 شهریور 1395 10:22
موارد مصرف گالن کتابی 1 لیتر صنعتی · مواد غیر خوراکی · مواد غذایی(نوشابه،لبنیات،اسانس ها و ...) · مواد شیمیایی · روغن های پالایش شده · نفت ، بنزین و گازوئیل · روغن های صنعتی ·…
منتشرشده در گالن
چهارشنبه, 24 شهریور 1395 10:18
موارد مصرف گالن کتابی 2 لیتر صنعتی · مواد غیر خوراکی · مواد غذایی(نوشابه،لبنیات،اسانس ها و ...) · مواد شیمیایی · روغن های پالایش شده · نفت ، بنزین و گازوئیل · روغن های صنعتی ·…
منتشرشده در گالن
چهارشنبه, 24 شهریور 1395 10:08
موارد مصرف گالن کتابی 2/5 لیتر صنعتی · مواد غیر خوراکی · مواد غذایی (نوشابه،لبنیات،اسانس ها و ...) · مواد شیمیایی · روغن های پالایش شده · نفت ، بنزین و گازوئیل · روغن های صنعتی…
منتشرشده در گالن
چهارشنبه, 24 شهریور 1395 10:02
موارد مصرف گالن کتابی 3/5 لیتر صنعتی · مواد غیر خوراکی · مواد غذایی (نوشابه،لبنیات،اسانس ها و ...) · مواد شیمیایی · روغن های پالایش شده · نفت ، بنزین و گازوئیل · روغن های صنعتی…
منتشرشده در گالن
چهارشنبه, 24 شهریور 1395 09:57
موارد مصرف گالن کتابی 4 لیتر صنعتی · مواد غیر خوراکی · مواد غذایی(نوشابه،لبنیات،اسانس ها و ...) · مواد شیمیایی · روغن های پالایش شده · نفت ، بنزین و گازوئیل · روغن های صنعتی ·…
منتشرشده در گالن
چهارشنبه, 24 شهریور 1395 09:48
موارد مصرف گالن صدفی 5 لیتر صنعتی · مواد غیر خوراکی · مواد غذایی(نوشابه،لبنیات،اسانس ها و ...) · مواد شیمیایی · روغن های پالایش شده · نفت ، بنزین و گازوئیل · روغن های صنعتی ·…
منتشرشده در گالن
چهارشنبه, 24 شهریور 1395 09:04
موارد مصرف گالن صنعتی 5 لیتر (گالن دکمه دار 5 لیتر ) · مواد غیر خوراکی · مواد غذایی(نوشابه،لبنیات،اسانس ها و ...) · مواد شیمیایی · روغن های پالایش شده · نفت ، بنزین و گازوئیل…
منتشرشده در گالن
چهارشنبه, 24 شهریور 1395 08:54
 موارد مصرف گالن صنعتی 10 لیتر (گالن دکمه دار 10 لیتر ) · مواد غیر خوراکی · مواد غذایی(نوشابه،لبنیات،اسانس ها و ...) · مواد شیمیایی · روغن های پالایش شده · نفت ، بنزین و گازوئیل…
منتشرشده در گالن