TF InsightFX - шаблон joomla Видео

دانستني هاي مهم تجاري (بخش اول)

  • Posted on:  سه شنبه, 05 ارديبهشت 1396 09:46
مقالات www.zarplast.ir

➖Incoterms

براي خريد ماشين آلات، مواد اوليه و يا هر كالايي بصورت بين المللي، دانستن اينكوترمز Incoterms مخفف INternationalCOmmercialTERMS (قواعد بازرگاني بين المللي) براي همه فعالان اقتصادي ضروري است.

آخرين نسخه اينكوترمز در سال ٢٠١٠ توسط اتاق بازرگاني بين المللي ICC منتشر شد.

اينكوترمز به اين موضوع اشاره دارد كه در تحويل كالا توسط فروشنده به خريدار، هر يك از طرفين چه مسئوليتي دارد و طبيعتا هر چه مسئوليت فروشنده بيشتر شود، قيمت بالاتر مي رود. مثلا اگر قيمت يك كالا در FOB Shanghai معادل ٥٠ هزار دلار باشد، اين كالا در CFR Bandarabbas در ايران برابر است با ٥٢ هزار دلار؛ چرا كه هزينه حمل دريايي به قيمت FOB افزوده شده است.

 

از بين ١٣ اصطلاح اينكوترمز پركاربردترين آنها در ايران عبارتند از:

➖EXW

مخفف اصطلاح EX Works 
تحویل کالا در محل کار فروشنده است.


➖FOB 
‎مخفف اصطلاحFree On Board
تحویل کالا روی عرشه کشتی

‎تعریف: تحویل کالا در عرشه کشتی در مبدأ. فروشنده وقتی کالا را از روی نرده کشتی عبور داد ریسک خود را خاتمه داده‌است. هزینه حمل و بیمه با خریدار است. عقد قرارداد حمل از بندر تحویل و بیمه و بازرسی با خریدار است.


➖CFR 
مخفف اصطلاح Cost and Freight 
به معنای قیمت کالا و کرایه تا بندر مقصد 

‎تعریف: ارزش و کرایه حمل تا مقصد. c&f سابق است ولی مخصوص حمل دریایی .کالا وقتی از روی نرده کشتی عبور می‌کند (بارگیری می‌شود) مسئولیت فروشنده خاتمه میابد .هزینه بیمه با خریدار است .هزینه حمل با فروشنده‌است .عقد قرارداد بیمه با خریدار است .و عقد قرارداد حمل با فروشنده.

تهیه و تنظیم : زرپلاست